Политика за поверителност

 

 

 

"Б27" ЕООД ("talitha-jewelry.com") гарантира в максимална степен защитата на личните данни своите Клиенти. Нашата политика за сигурност се основава на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Моля, прочетете внимателно нашата Политика за поверителност преди да предоставите Личните си данни, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. В случай, че не желаете да обработваме Вашите лични данни, по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, но ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. 

 

Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил.
Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента.

Дружеството може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

Видове лични данни, които събира, обработва и съхранява нашето дружество:

Основни лични данни, необходими за връзка с клиента и за извършване на доставката: имена, телефонен номер, e-mail, постоянен адрес, или адрес за получаване на продуктите, в случай, че същият е различен.

Данни за плащанията: Дата на плащане, размер на платената сума, начин на плащане, информация за дебитна/кредитна карта, номер на банкова сметка или друга платежна информация.

Основни принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни:

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните;

 

Срок на съхранение на Вашите лични данни

Вашите лични данни се съхраняват за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина. След заличаване на профила ви, полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизираме (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата самоличност).

 

Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчка без регистрация в електронния магазин, обработваме до приключване на поръчката, освен ако сте дали своето изрично съгласие данните Ви да се обработват за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.

 

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 5 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. 

 

Защита на Вашите лични данни

Защитата на нашите системи и личните данни на нашите клиенти е от първостепенно значение за нас. За тази цел привеждаме в съответствие нашите мерки за сигурност с напредъка в развитието на технологиите.

Сигурността на Вашата информация е защитена с помощта на следните инструменти:

  • Използване на защита с парола;
  • Криптиране на данните чрез SSL;
  • Чрез ограничаване на достъпа до информация (достъпът се предоставя само на служители, за които това е необходимо, за да се постигнат горепосочените цели).

 

Категории трети лица, които получават достъп и обработват Вашите лични данни:

  • Куриерски фирми (с оглед изпълнение на договорните ни отношения, изпращане на закупени стоки);
  • Финансовите институции, които обслужват плащанията, извършени от и към Вас;
  • Медийни агенции за разпространение на информационен бюлетин;
  • Лица, които по задание на "Б27 ООД" поддържат оборудване и софтуер, които се използват за обработването на Вашите лични данни;
  • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. Такова предоставяне на информация е безплатно. Ние изпълняваме искането Ви за тази цел в рамките на 5 дни от получаването му. Ако имате въпроси или коментари относно тази Политика за поверителност или обработката на личната Ви информация от LGE, свържете се с нас на info@talitha-jewelry.com.

Право на коригиране или попълване

 Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, чрез опцията "Редакция на профила" на нашия уебсайт.

Право на отказ от предоставяне на данни

Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като използвате опцията "Редакция на профила" на нашия уебсайт, като се свържете с нас на info@talitha-jewelry.com, или в случай на контакт по имейл, ние Ви предоставяме директна опция за „отписване“. След отмяната на съгласието, данните Ви ще бъдат изтрити без неоправдано забавяне.

Ако желаете пълно заличаване на Вашите лични данни, можете да направите това директно чрез опцията „Редакция на профила“ на нашия уебсайт, или като се свържете с нас на info@talitha-jewelry.com.

Вашите лични данни не могат да бъдат заличени единствено в случаите, когато законът изисква да се съхранява информацията (например счетоводни правила), или при наличието на други легитимни основания за съхраняване на данните (например неуредени дългове).

Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, извършвано до този момент.

 

 

Използване на бисквитки

Бисквитката обикновено е малка част от данни, изпратена до Вашето компютърно устройство, или мобилен телефон от уебсайт и съхранявана във Вашия уеб браузър, докато сърфирате в уебсайт. Когато разглеждате отново същия уебсайт, данните, съхранени в бисквитката, могат да бъдат извлечени от уебсайта, за да уведомят уебсайта за предишната Ви активност. За да прочетете повече за тези технологии и как работят, моля, вижте: http://www.allaboutcookies.org
 
От време на време бисквитка може да бъде поставена на Вашия компютър, за да позволи на сайта да функционира правилно и да подобри ефективността на този сайт. Бисквитките се използват само доколкото сте ги приели отделно. Въпреки това, бисквитките които са необходими за техническата работа на уебсайта ("Основни бисквитки"), могат да се използват без Ваше съгласие, за да се гарантира работата на уебсайта.

Деактивирането и активирането на "бисквитки" можете да управлявате чрез настройките на използвания от Вас браузър. Като потребител Вие имате възможността да зададете своите предпочитания за всеки браузър и/или устройство, които използвате за достъп до Интернет.

 

Информация относно дружеството, което обработва Вашите лични данни:

 

Наименование: Б 27 EООД

ЕИК: 175156847

Седалище и адрес на управление: гр. София. Ж.к. "Сухата река" бл. 30 вх.Г ет. 6 

Адрес за кореспонденция: гр. София. Ж.к. "Сухата река" бл. 30 вх.Г ет. 6 

Телефон: 0899885686

E-mail: info@talitha-jewelry.com

Уебсайт: https://talitha-jewelry.com/ 

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bgАктуализация 02/2022