ПОРЪЧАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНА:
+359 899885686
+359 886856646
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА!
ПРИ ПОРЪЧКА НАД 100ЛВ ОТСТЪПКА 10%!

Категории

Най-продавани

 • Синджир "Infinity"
  Синджир "Infinity"

  Оригинален синджир, изработен от преплетени халки с формата на знака за...

  28.05 лв.
 • Висулка Волейболна Топка
  Висулка "Волейболна топка"

  Оригинална мини висулка във формата на волейболна топка, изработена от...

  32.30 лв.
 • Обеци
  Обеци "Панди"

  Мини обеци с изображение на Голямата панда, изработени от стомана, клас...

  16.15 лв.

Каталог за онлайн пазаруване

 

Google+

МЯСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМАНАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ВЕЧЕ И В ГЪРЦИЯ, РУМЪНИЯ, СЛОВЕНИЯ, УНГАРИЯ, ХЪРВАТИЯ,ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ!

       

   

 

       ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ ИНТЕРНЕТ

                                 МАГАЗИН "ТАЛИТА"

                                    WWW.TALITHA-JEWELRY.COM

 

                              ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се уреждат взаимоотношенията между клиентите и Talitha jewelry.

1. ДЕФИНИЦИИ

Talitha jewelry - "Б27" ЕООД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.“Сухата река“ бл.30, вх.Г с ЕИК 175156847

Интернет страница –https://www.talitha-jewelry.com

Ваучер – документ за намаление, издаден от Talitha Jewelry  посредством интернет страницата на членове и/или клиенти, който е валиден за срока, посочен в него и се отнася за услугите и/или продуктите, определени в него.


Съдържанието има следната дефиниция:

 • - Цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
 • - Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до ПОТРЕБИТЕЛ и КЛИЕНТ от Talitha Jewelry посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
 • - Всякаква друга информация към ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ, получена от служител на Talitha Jewelry, независимо от начина на комуникация;
 • - Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от Talitha Jewelry  в даден период;

Услуга - Електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти от разстояние.

Профил – елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един КЛИЕНТ да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни УСЛУГИТЕ.

Клиент – физическо лице, което притежава или придобива достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО или УСЛУГИТЕ след създаването на  ПРОФИЛ  В МАГАЗИНА.

Документ – настоящите общи условия.


Договор за продажба от разстояние - всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика /Talitha Jewelry/ до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, включително закупуване на ваучери, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

Брошура/известия/съобщения - понастоящем информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на партньорите, включително и закупуване на ваучери (купони), или промоции предлагани от страна на Talitha Jewelry в определен период от време.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Този Документ определя общите условия при които  Клиент може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумениe между Talitha Jewelry и Клиент.

2.2. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги предполага, че  Клиентът се придържа към настоящите Oбщи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

2.3. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница www.talitha-jewelry.com.

2.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги,  КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Освен това,  КЛИЕНТЪТ е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, Talitha Jewelry.

2.5. Ако  Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ:

 • 2.5.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които Talitha Jewelry предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на Talitha Jewelry (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на Talitha Jewelry.
 • 2.5.2.Talitha Jewelry ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.
 • 2.5.3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.

2.6. Клиентът може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

2.7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, / Клиентът може да се свърже с Talitha Jewelry  или да използва интернет връзките, които е получил за тази цел.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към Talitha Jewelry.

2.9. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Talitha Jewelry и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, Talitha Jewelry ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

3. Съдържание

3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на Talitha Jewelry или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което Talitha Jewelry притежава разрешение за ползване.

3.2. Всяко Съдържание, до което  Клиент има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между Talitha Jewelry и  Клиента или друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна на Talitha Jewelry към въпросното съдържание за използването му.

3.3.  Клиент може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

3.4. Никакво Съдържание, прехвърлено към  Клиент посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Клиент чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за Talitha Jewelry и / или служителя на Talitha Jewelry, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание.

3.5. Всяко използване на Съдържание за други цели, освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

4. Контакт

4.1. Talitha Jewelry публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Клиент.

4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата,  Клиентът позволява на Talitha Jewelry да се свържат с него посредством наличните начини, включително и по електронен път.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава Talitha Jewelry да осъществи обратна връзка с Члена или Клиента.

4.4. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до Talitha Jewelry  се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Клиента средства, което представлява презумпция, че Клиентът се съгласява да получава известия от Talitha Jewelry по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.

5. Политика на поверителност

5.1. Talitha Jewelry събира лични данни и информация от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на Клиента за следните цели:

 • - Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка или закупен купон (ваучер);
 • - Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги, включително покупката на купон(ваучер);
 • - Осигуряване на достъп до услуги;
 • - Изпращане на Брошури и/или Известия само по електронен път;
 • - Контактуване с Клиент с неговото доброволно съгласие;
 • - Контактуване, свързано с:
 • - Обслужване на клиенти.
 • - Статистически цели.

5.2. Talitha Jewelry  не може без съгласието на Клиента да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от Talitha Jewelry за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите  или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на Talitha Jewelry..

5.3. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата , но само при спазване на разпоредбата на Чл. 2.8.

5.4. За да упражни правата си Клиентът се свързва с Talitha Jewelry посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време.

5.5. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Клиентът има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

5.6. Политиката на поверителност на Talitha Jewelry  се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиент само на Интернет страницата. Talitha Jewelry не е отговорно за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

5.7. Talitha Jewelry се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели. С цел избягване на съмнение изрично се уговаря, че Talitha Jewelry може да предостави данни, съдържащи лична информация на Клиент с оглед изпълнение на упоменатите цели (напр. извършване на доставка от куриер и др. Подобни).

5.8. Освен в случаите, когато прехвърлянето / достъпът / преглеждането / друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

5.9. Talitha Jewelry гарантира, че личните данни на Потребителя, събрани чрез формата за контакт, ще бъдат използвани само докато проблемът, към който се отнася комуникацията, е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация.

5.10. Talitha Jewelry не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

6. Политика на продажби през Интернет

6.1. Достъп до Услуги

 • 6.1.1. Достъпът до услуги е позволен на всеки Клиент, който е създал Профил.
 • 6.1.2. За да бъде разрешен достъпът до Услуги, Клиентът трябва да приеме предписанията на този Документ.
 • 6.1.3. Talitha Jewelry може да ограничи достъпа до Услуги на даден Клиент с оглед на неговото предишно поведение.
 • 6.1.4. Всеки Клиент може да има само един Профил на Интернет страницата.
 • 6.1.5. В случай на установяване на ситуации ,описани от т. 6.1.4. по Документа, Talitha Jewelry си запазва правото да прекрати или ограничи достъпа до Услуги на Клиента.

6.2. Продукти и Услуги

 • 6.2.1. Talitha Jewelry може да публикува на Интернет страницата информация относно продукти, услуги, включително относно начините за закупуване на ваучери, и/или промоции, осъществявани от него.

 

 • 6.2.2. Продуктите и/или услугите, включително и придобитите ваучери, закупени през Интернет страницата са предназначени само и единствено за лична употреба от страна на Клиента.

6.2.3. Всички цени, свързани с представени продукти или услуги са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС).

 • 6.2.4. Цялата информация, използвана за описване на продукти и / или услуги, на Интернет страницата (текст / статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / други) не представляват договорни задължения, а са само начин на представяне.

6.3. Поръчка чрез Интернет

 • 6.3.1. Поръчка през Интернет страницата може да направи единствено Клиент по смисъла на настоящия Документ, като същият следва да е създал свой Профил..
 • 6.3.2. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката, наричана още в Документа -извършена поръчка.
 • 6.3.3. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че Talitha Jewelry може да се свърже с него чрез всички налични / одобрени средства във връзка със следните ситуации:
 • 6.3.3.1. Потвърждение на наличността и количеството на продуктите, закупени от Клиента.
 • 6.3.3.2. Потвърждение на стойността на направената поръчка, включително, в зависимост от ситуацията, за други услуги с добавена стойност (напр. доставка и др.)
 • 6.3.3.3 Потвърждение на стойността.
 • 6.3.3.4. Съгласуване на условията за доставка на продуктите.
 • 6.4.4. Talitha jewelry може едностранно да прекрати поръчка направена от Клиент, като предварително го уведоми , без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:
 • 6.4.4.1. информацията, предоставена от Клиента на Интернет страницата е непълна и/или невалидна;
 • 6.4.4.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат / нанасят вреда от всякакъв вид на Talitha Jewelry.
 • 6.4.4.3. ако две последователни клиентски поръчки не са били завършени с успех.
 • 6.4.5. Клиентът може да се откаже от направената поръчка, когато Talitha Jewelry или трето лице се свърже с него с оглед на хипотезите по чл. 6.4.3.
 • 6.4.6. След като Клиентът потвърди сумата на поръчката или Talitha Jewelry информира Клиента относно валидността на поръчката, тя се подчинява на условията и сроковете на Договорите за продажба от разстояние, уредени в действащото българско законодателство.
 • 6.4.7. Когато Talitha Jewelry не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми Клиента за това и да възстанови платените от него суми, ако има такива, в срок до 30 дни от датата, на която Talitha Jewelry е следвало да изпълни задължението си по договора.
 • 6.4.8. Ако Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет сраницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени / приети от Клиента преди момента на промяната.

6.5. Договор и изпълнение

 • 6.5.1. Talitha Jewelry ще приложи в колета до Клиента, всички необходими документи и ще информира Клиента за състоянието в което се намира договора или поръчката.

       6.6. Доставка и осигуряване на електронен достъп

 • 6.6.1. Клиентът има на разположение само един начин на доставка за закупените продукти, посредством избрана от Talitha Jewelry компания за експресни куриерски услуги или посредством осигурен електронен достъп.
 • 6.6.2. Времето за доставка обикновно е средно от 1 до 2 работни дни от направата на поръчката. Ако продуктът не може да бъде доставен, Talitha Jewelry  се задължава да информира Клиента за това.
 • 6.6.3 В случай, че клиентът не приеме пратката, бива добавен автоматично в списъка на некоректните клиенти на нашата фирма и няма да бъдат извършвани следвщи доствки за него.

6.7. Връщане на продукти

 • 6.7.1. Клиент на Talitha Jewelry може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:
 • 6.7.1.1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й;
 • 6.7.1.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;
 • 6.7.1.3.Продуктите имат фабрични дефекти.
 • 6.7.1.5. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 дни съгласно законодателството на Република България. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите.
 • 6.7.2. Клиентът е задължен да информира Talitha Jewelry за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на 7 работни дни след получаването на продуктите.
 • 6.7.3. Клиент, който извести Talitha Jewelry за връщане на продукт е отговорен за връщането на въпросните продукти не по-късно от 10 дни от подаването на известието, в противен случай Talitha Jewelry ще счете искането за връщане за недействително и непроизвеждащо каквото и да било правно действие.
 • 6.7.4. Клиент на Talitha Jewelry не може да върне закупен на договорна основа продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации:
 • 6.7.4.1. искането за връщане причинено от всякаква ситуация е подадено в срок надвишаващ 7-те работни дни, предвидени в чл. 6.7.1.5. от работния ден следващ датата на сключването на договора.
 • 6.7.4.2. В случай на връщане на продукт  и когато върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи)
 • .
 • 6.7.5. В случай на надлежно упражнено право на отказ от договор за продажба от разстояние по смисъла и реда на настоящия Документ, Talitha Jewelry  ще възстанови на Клиента заплатените от него по договора суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която е упражнено правото на отказ от сключения договор. Възстановяването на сумите става по банков път по посочена от Клиента негова лична банкова сметка в лева, открита в Република България.
 • 6.7.6. В случай на замяна на продукт с идентичен., замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка.
 • 6.7.7. Разходите за допълнителни услуги, се заплащат от Клиента.
 • 6.7.8. Във всички случаи, разходите за връщане, повторно изпращане, са за сметка на Клиента,с изключение на случаите от 6.7.1.1. , 6.7.1.2. , 6.7.1.3 , при които Talitha Jewelry ще понесе разходите по доставката .

7. Злоупотреба с лични данни

7.1. Клиентът носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

7.2. Talitha Jewelry не поема каквато и да било отговорност, в случай че  Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Talitha Jewelry.

7.3. Клиентът се задължава да информира Talitha Jewelry при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

7.4. Контактите, осъществени от страна на Talitha Jewelry, чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

7.5. Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или Talitha Jewelry и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел(и):

 • 7.5.1. достъп до какъвто и да било вид данни за друг Клиент използвайки Профил или друг метод;
  • 7.5.2. промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържание, изпратено по всякакъв начин от Talitha Jewelry към неговите Клиенти;
  • 7.5.3. повлияване на работата на сървъра / сървърите на Интернет страницата;
 • 7.5.4. достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от Talitha Jewelry към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

8. Отговорност

8.1. Talitha Jewelry не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.

8.2. Talitha Jewelry не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

8.3. Talitha Jewelry не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и/или съдържание изпратено до Клиент чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на магазина, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Клиента и/или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

9. Непреодолима сила

9.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

9.2.Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

9.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

9.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

9.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.9.3.

10. Съдебни спорове

10.1. Чрез използване / посещение /поръчка на продукт /, изпратено от Talitha Jewelry до неговите Клиенти, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (електронно / телефон / друго), лицето се съгласява с тези Общи Условия.

10.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Клиент и Talitha Jewelry, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

10.3. Talitha Jewelry не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

10.4. Всякакви спорове (изключвайки чл. 10.2.), които могат да настъпят между Клиент  и Talitha Jewelry ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

10.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

10.6. Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

11. Заключителни разпоредби

11.1. Talitha Jewelry си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание без предварително известяване на Клиентите.

11.2. Talitha Jewelry не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

11.3. Talitha Jewelry си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата , съобразно действащото законодателство.

12. Обратна връзка

12.1. Ако имате някакви въпроси или предложения относно Talitha Jewelry, моля свържете се с нас  на имейл: office@talitha-jewelry.com;

info@talitha-jewelry.com  и тел: 0899 885686: 0886 856646.